Styrelse/Kontakt – Reumatikerföreningen i Hultsfred-Vimmerby

Styrelse/Kontakt

Ordförande
Gerd Mahl Nilsson
070 – 604 78 21
[email protected]

Kassör
Vakant hos byrå

Ledamot
Solveig Habbe
076 – 784 30 20

Ledamot
Margareta Johansson
070-354 08 60

Ledamot
Yvonne Groenheit
076-845 81 70

Ledamot
Donald Hagman
070-665 06 55

Webbredaktör
Camilla Gunnarsson
0760-12 22 12
[email protected]

Ledamot
Inger Jörgensen
070-207 50 99

Ledamot
Kajsa Eriksson
070-665 86 57

Revisor
Kerstin Nyström

Revisor
Margareta Svensson

Kaffekommitté

Solveig Habbe

Gunilla Karlsson

Eva Gunnarsson


Denna webbplats finns till för Dig som redan är medlem men också för Dig som ännu inte tagit detta steg!
Vår förening är en av 200 föreningar i Reumatikerförbundet med mer än 50 000 medlemmar totalt. Vi finns till för Dig som har en reumatisk sjukdom men ser även gärna att Du som anhörig / vän är medlem för att stödja verksamheten.
Medlemsavgiften är 250 kr per kalenderår. Om även Din maka/make vill bli medlem kostar detta 100 kr extra per kalenderår.
Skäl att vara medlem:
– Intresseorganisation som driver Reumatikernas frågor lokalt, regionalt och nationellt
– Möjligheter att via samverkan påverka politiker och beslutsfattare
– Information om sin sjukdom via diagnosspecifika föreläsningar
– Möjlighet till personlig utveckling via studiecirklar, motion och andra aktiviteter
– Träning i varmvattenbassäng och gym
– Tidningen Reumatikervärlden 6 nummer per år

Aktiviteter som arrangeras för medlemmarna är allt från medlemsmöten med olika temata, föreläsningar av läkare, fysioterapeuter och dietister som ger kostråd till uppskattade resor i olika former.
Är Du intresserad och vill bli medlem och/eller vill ha mera information kontakta: Gerd Mahl Nilsson (Ordf.) Tel. 070 604 78 21