Kontakt

Ordförande Gerd Mahl Nilsson 070 604 78 21

Vill du bli medlem kontakta Ylveton Laag 070 312 90 28

Styrelse

Ordförande Gerd Mahl Nilsson 070 604 78 21
Kassör Ylvetone Laag
Sekreterare Inger Laag
Vice ordf Solveig Eriksson
Ledamot Ann-Marie Ström
Ledamot Kjell Ingesson
Ledamot Yvonne Groenheit
Ledamot Donald Hagman
Ledamot Eva Ingesson