Kontakt

Ordförande Gerd Mahl Nilsson 070 604 78 21

Vill du bli medlem kontakta Ylveton Laag 070 312 90 28

Styrelse

Ordförande Gerd Mahl Nilsson 070 604 78 21
Kassör Ylvetone Laag
Vice ordf Solveig Eriksson
Sekreterare Inger Laag
Ledamot Ann-Marie Ström
Ledamot Yvonne Groenheit
Ledamot Donald Hagman