Kontakt

Ordförande Gerd Mahl Nilsson 070 604 78 21

Styrelse

Ordförande Gerd Mahl Nilsson 070 604 78 21
Kassör Kjell Ingesson
Vice ordf Solveig Eriksson
Sekreterare Inger Laag
Ledamot Ann-Marie Ström
Ledamot Yvonne Groenheit
Ledamot Donald Hagman