Medlemsavgift

Ett kuvert med inbetalningskort från förbundet kommer runt den 30 november för avgiften för 2021.